Hudba

Interview

Rozhovor s Wenzel Grundem

Přinášíme vám rozhovor se švýcarským klarinetistou Wenzel Grundem, který vystoupí 22.12.2021 v Klášteře sv. Anežky České na Vánočním orchestrálním koncertě a klarinetovém soirée.

Vstupenky

Jak vznikla myšlenka tohoto adventního koncertu na MHF České doteky hudby s Claudem Villaretem a Filharmonií Hradec Králové?

Na popud ředitele MHF Miroslava Matějky, kterého znám již mnoho let a obdivuji jeho dar spojovat hudebníky, kteří spolu souzní a předávají hudbu se stejným zaujetím. Podle motta Roberta Schumanna: „Posílat světlo do hlubin lidského srdce je povoláním umělce“.

Jaký je Váš vztah k české hudbě a proč jste si vybral k vystoupení koncert J.V.Stamice a Otmara Máchy?  Co umělec má na mysli při volbě programu na  vystoupení? Co pro Vás znamenají díla, která uslyšíme?

Zaprvé jsem rodilý Čech, takříkajíc český muzikant. Za druhé jsem byl 13 let uměleckým ředitelem Mezinárodního festivalu Bohemia s mistrovskými kurzy u Prahy. Mým cílem bylo spojit mladé umělce z Východu a Západu, aby se od sebe navzájem učili a společně tvořili hudbu. Z tohoto angažmá vzniklo také Bohemia Festival Duo, kde jsem po mnoho let vystupoval na mezinárodní úrovni s klavíristkou Michaelou Šopíkovou.  Česká hudba je velmi všestranná a tento program vznikl částečně díky osobnímu kontaktu s Otmarem Máchou, který pro mě již několik skladeb napsal. Často jsem ho navštěvoval v jeho chatě, kde jsme filozofovali až do pozdních nočních hodin. S Johannem Wenzelem Stamitzem jsem přidal jeden z nejstarších klarinetových koncertů na počest tohoto starého českého mistra.

Jak propagujete českou hudbu po světě a kde pedagogicky působíte ve Švýcarsku?

Česká hudba promlouvá z duše do duše a nepotřebuje složitý překlad. Proto se vždy snažím, aby se v mnoha programech objevil český autor, kdykoli je to možné. Totéž platí pro mé mistrovské kurzy klarinetu a komorní hry nebo pro mou práci lektora na Hudební akademii města Basileje na Hudební škole.

Na MHF České doteky hudby jste rovněž vystoupil s Apollón quartetem v Clam-Gallasově paláci před několika lety. Co byste vzkázal milovníkům klasické hudby a nejen v Praze, kteří se na vás chystají?

Často vystupuji s renomovanými českými hudebníky a soubory. Například se členy slavného Smetanova tria nebo smyčcového kvarteta Apollon. Moje zkušenost je taková, že s českými orchestry, stejně jako s Filharmonií Hradec Králové, se člověk může ponořit do hudby a vychutnat si ji všemi smysly. To je také mé doporučení věrným divákům MHF.