Ostatní / mimořádná událost

Informace ke koronaviru

Péče o bezpečnost a pohodu našich fanoušků byla a vždy bude nejdůležitější prioritou společnosti Ticketmaster, zejména v náročných obdobích, jako jsou tyto. S tím, jak se globální zdravotní situace neustále vyvíjí, náš tým stále pracuje, koordinuje se s místními úřady a aktivně podporuje umělce, týmy, festivaly a místa konání, které máte rádi a kteří se snaží vypracovat co nejlepší plán pro tisíce nadcházejících akcí.

Přestože některé akce bohužel musely být zrušeny, spolupracujeme s našimi partnery, aby co nejvíce akcí mohlo být přeplánováno na jiný termín a vy jste nepřišli o událost, na kterou se těšíte. Jak si dokážete představit, vyžaduje to čas, takže opravdu oceňujeme vaši trpělivost a porozumění, zatímco se snažíme vypořádat s touto, pro nás všechny novou, situací.

Snažíme se, abyste měli co nejvíce potřebných informací, a proto jsme připravili  informační stránku, kde budeme průběžně aktualizovat všechny informace o akcích ovlivněných současnou situací.

Níže najdete obecně platné informace:

  • Pro akce, u kterých nedošlo ke změnám, se nic nemění. Vše je v pořádku a vy nemusíte nic dělat. Pokud by se mělo cokoli změnit, budeme vás informovat, a to buď přímo (pokud na vás máme kontakt) nebo prostřednictvím našich informačních stránek.
  • Pokud byla vaše akce zrušena, řídí se vrácení vstupného našimi Obchodními podmínkami. V současné výjimečné situaci platí výjimka z bodu 22. Obchodních podmínek, a to u vstupenek zakoupených on-line s doručením poštou nebo osobním vyzvednutím, které nám nemusíte fyzicky vracet a můžete postupovat stejně, jako v případě vracení vstupenek ve verzi TicketFast a eTicket. Vstupenky zakoupené na prodejních místech budete moci vrátit v místě jejich zakoupení, jakmile bude povoleno prodejní místa opět otevřít. Pořadatel akce má na základě nově přijatého zákona č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, nabídnout zákazníkům namísto vrácení vstupného poukaz, který budou moci zákazníci čerpat na jiné akce pořadatele online na ticketmaster.cz. Zákon byl přijat z důvodu, aby chránil jak pořadatele akcí, tak koncové zákazníky. Ticketmaster se ve vracení vstupného řídí pokyny pořadatelů jednotlivých akcí.
  • Pokud byl zrušen termín akce a staven nový termín akce, vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín. Pořadatel akce má b tomto případě na základě nově přijatého zákona č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, nabídnout zákazníkům namísto vrácení vstupného poukaz, který budou moci zákazníci čerpat na jiné akce pořadatele online na ticketmaster.cz. Zákon byl přijat z důvodu, aby chránil jak pořadatele akcí, tak koncové zákazníky. Ticketmaster se ve vracení vstupného řídí pokyny pořadatelů jednotlivých akcí.
  • Pokud vaše akce byla odložena bez stanovení nového data, spolupracujeme s pořadateli, kteří usilovně pracují na stanovení nového data. Jakmile budeme mít další informace, budeme vás informovat, a to buď přímo (pokud na vás máme kontakt) nebo prostřednictvím našich informačních stránek.
  • Pro další informace prosím navštivte naše stránky podpory

Naše oddělení péče o zákazníky nyní zpracovává zvýšené množství dotazů, doba odpovědi na dotaz je proto delší než obvykle.

Chceme vám poděkovat za to, že jste cennou součástí světa živé zábavy. Neustále pracujeme na řešení nastalé situace a velmi se omlouváme za jakékoli nepříjemnosti.

Ve společnosti Ticketmaster je naší vizí spojovat lidi prostřednictvím síly živých akcí. To, co naše zážitky činí tak zvláštními, je radost, kterou cítíme, že jsme mezi komunitou stejně smýšlejících a oddaných fanoušků. Chtěli bychom zde vyjádřit naši podporu všem našim spoluobčanům, přátelům a rodinám, které byli virem zasaženy. Přejeme všem pevné zdraví během této složité doby a těšíme se, že se z našich oblíbených živých akcí budeme zase co nejdříve radovat.

Information regarding COVID-19

Health and overall well-being of our customers has been and always will be Ticketmaster’s highest priority, especially during these challenging times. As global medical and health concerns constantly evolve, our team is working relentlessly behind the scenes, coordinating with local authorities in monitoring and assessing overall impact, and actively supporting artists, teams, festivals, and venues which have been so popular with our fans and which are tirelessly working on planning thousands of upcoming events.

Even though some events had to be cancelled, we work with our partners on rescheduling as many events as possible, so you do not miss an event you have been looking forward to. As you can imagine, it takes a lot of time and effort to co-op with this situation which we experience all together for the first time. Therefore, we would like to thank you for your patience and understanding.

We try to gather as much information for you as possible, therefore, we have prepared a special Information page which will be regularly updated and will provide all the vital information about events affected by current situation.

General valid information:

  • For events with no changes and actions taken, everything remains the same. Everything is right and you do not need to do anything. In case of any changes, we will contact you directly (in case we possess your contact details) or through our information pages.
  • If your event was cancelled, all the procedures of returning the entrance fee follow our business Terms and Conditions. At this moment and this exceptional situation, there is an exception in Terms and Conditions particularly in point 22. which refers to tickets purchased on-line with post-delivery or personal pickup. In this case, you do not need to return in to us, you can take the same actions as with returning versions of tickets TicketFast and eTicket. Tickets purchased at our box offices can be returned at the place of purchase as soon as we will be allowed to open them. Organisers have all the rights to issue vouchers instead of returning the money. This is in accordance with the law242/2020 „on certain measures to mitigate the effects of the corona virus epidemic known as SARS CoV-2 on cultural events“. Customers will be able to spend their vouchers on different events held by the same organiser on-line on our website Ticketmaster.cz. This law was passed to protect both event organisers and end customers. In case of returing any entrance fee, Ticketmaster follows organisers´ instructions at all times.
  • If a date of your event changed, and a new date has been confirmed, your tickets remain valid for this new date. In this case, organisers have all the rights to issue and offer vouchers instead of returning the money. This is in accordance with the law242/2020 „on certain measures to mitigate the effects of the corona virus epidemic known as SARS CoV-2 on cultural events“. Customers will be able to spend their vouchers on different events held by the same organiser on-line on our website Ticketmaster.cz. This law was passed to protect both event organisers and end customers. In case of returing any entrance fee, Ticketmaster follows organisers´ instructions at all times.
  • If a date of your event changed and new date has not been confirmed yet, we cooperate with organisers who work hard on setting a new date. As soon as we will have more information for you, we will contact you directly (in case we possess your contact details) or through our Information page.

Please understand that due to the high volume of enquiries, our Customer Support team is experiencing longer wait times than ever before.

For now, we want to thank you for being such a valued part of the live entertainment world. We are working around the clock on solutions and truly apologise for any inconvenience.

At Ticketmaster, our vision is to connect people through the power of live events. What makes these experiences so special is the pure joy we feel from being among a community of like-minded, dedicated fans. We’d like to take a moment to offer our most sincere support to any of our fellow fans, friends and family who have been affected by this virus. We wish everyone the best health and safety during this difficult time, and we look forward to returning to our favourite live events as soon as possible.

Sincerely,

Ticketmaster

 

Share post