Ostatní / mimořádná událost

Informace ke koronaviru

Péče o bezpečnost a pohodu našich fanoušků byla a vždy bude nejdůležitější prioritou společnosti Ticketmaster, zejména v náročných obdobích, jako jsou tyto. S tím, jak se globální zdravotní situace neustále vyvíjí, náš tým stále pracuje, koordinuje se s místními úřady a aktivně podporuje umělce, týmy, festivaly a místa konání, které máte rádi a kteří se snaží vypracovat co nejlepší plán pro tisíce nadcházejících akcí.

Přestože některé akce bohužel musely být zrušeny, spolupracujeme s našimi partnery, aby co nejvíce akcí mohlo být přeplánováno na jiný termín a vy jste nepřišli o událost, na kterou se těšíte. Jak si dokážete představit, vyžaduje to čas, takže opravdu oceňujeme vaši trpělivost a porozumění, zatímco se snažíme vypořádat s touto, pro nás všechny novou, situací.

Snažíme se, abyste měli co nejvíce potřebných informací, a proto jsme připravili  informační stránku, kde budeme průběžně aktualizovat všechny informace o akcích ovlivněných současnou situací.

Níže najdete obecně platné informace:

  • Pro akce, u kterých nedošlo ke změnám, se nic nemění. Vše je v pořádku a vy nemusíte nic dělat. Pokud by se mělo cokoli změnit, budeme vás informovat, a to buď přímo (pokud na vás máme kontakt) nebo prostřednictvím našich informačních stránek.
  • Pokud byla vaše akce zrušena, řídí se vrácení vstupného našimi Obchodními podmínkami. V současné výjimečné situaci platí výjimka z bodu 22. Obchodních podmínek, a to u vstupenek zakoupených on-line s doručením poštou nebo osobním vyzvednutím, které nám nemusíte fyzicky vracet a můžete postupovat stejně, jako v případě vracení vstupenek ve verzi TicketFast a eTicket. Vstupenky zakoupené na prodejních místech budete moci vrátit v místě jejich zakoupení, jakmile bude povoleno prodejní místa opět otevřít.
  • Pokud vaše akce byla přeložena, spolupracujeme s pořadateli, kteří usilovně pracují na stanovení nového data. Jakmile budeme mít další informace, budeme vás informovat, a to buď přímo (pokud na vás máme kontakt) nebo prostřednictvím našich informačních stránek.
  • Pro další informace prosím navštivte naše stránky podpory

Naše oddělení péče o zákazníky nyní zpracovává zvýšené množství dotazů, doba odpovědi na dotaz je proto delší než obvykle.

Chceme vám poděkovat za to, že jste cennou součástí světa živé zábavy. Neustále pracujeme na řešení nastalé situace a velmi se omlouváme za jakékoli nepříjemnosti.

Ve společnosti Ticketmaster je naší vizí spojovat lidi prostřednictvím síly živých akcí. To, co naše zážitky činí tak zvláštními, je radost, kterou cítíme, že jsme mezi komunitou stejně smýšlejících a oddaných fanoušků. Chtěli bychom zde vyjádřit naši podporu všem našim spoluobčanům, přátelům a rodinám, které byli virem zasaženy. Přejeme všem pevné zdraví během této složité doby a těšíme se, že se z našich oblíbených živých akcí budeme zase co nejdříve radovat.

 

Information about COVID-19 (Coronavirus)

Caring for the safety and well-being of our fans has been and always will be Ticketmaster’s most important priority, especially during challenging times like these. As global health concerns continue to develop, our team is working diligently behind the scenes, coordinating with local authorities in monitoring and assessing overall impact, while actively supporting the artists, teams, festivals and venues you love as they work out how best to proceed with the thousands of events they have on the horizon.

While some events unfortunately have had to be cancelled, we are working with many of our event partners to see how best to reschedule each event for your enjoyment. As you can imagine, this takes time, so we truly appreciate your patience and understanding as we navigate this new territory.

In order to provide you with as much information as we can, we have created a comprehensive information portal that will be consistently updated with changes to the status of all impacted events, so feel free to check back often.

As a result of the high volume of cancellations and rescheduled events, we encourage you not to reach out directly with a refund request. The best way to check your event status is through this portal.

In the meantime, please see below for more detailed guidance:

  • For future events that are still scheduled, you’re all set. There’s nothing you need to do. If anything changes, we will contact you with updates
  • If your event has been cancelled, there’s also nothing you need to do. We’ll get in touch with you directly with more information
  • If your event has been rescheduled, we are working with the event organiser to identify new dates, and we will contact you as soon
  • For additional information, you can visit our help centre or you can also track news about rescheduled events.

Please understand that due to the high volume of enquiries, our Fan Support team is experiencing longer than normal wait times.

For now, we want to thank you for being such a valued part of the live entertainment world. We are working around the clock on solutions and truly apologise for any inconvenience.

At Ticketmaster, our vision is to connect people through the power of live events. What makes these experiences so special is the pure joy we feel from being among a community of like-minded, dedicated fans. We’d like to take a moment to offer our most sincere support to any of our fellow fans, friends and family who have been affected by this virus. We wish everyone the best health and safety during this difficult time, and we look forward to returning to our favourite live events as soon as possible.

Sincerely,

Ticketmaster

Share post